Saada Moskee Amstelveen
Stichting Saada!

Let op! Door de coronavirus is de moskee tot nader oproep gesloten.

Over ons
Saada Moskee Amstelveen

Stichting Saada is in 1984 opgericht en is sinds 2011 gevestigd op de Bouwerij, dat gelegen is op bedrijventerrein Legmeer. Amstelveen is een mooie stad met 90.000 inwoners dat grenst tussen Amsterdam en Schiphol. Stichting Saada wat in de Nederlands vertaling geluk betekent, faciliteert onder andere een plek voor moslims om gezamenlijk de gebeden te verrichten. De islam staat centraal in onze identiteit. Wij bieden onze aangeslotenen en bezoekers daarnaast ook veel verschillende activiteiten op sociaal-maatschappelijk terrein ter bevordering van de saamhorigheid en integratie in onze stad.
Stichting Saada heeft als doel om mensen met elkaar te verbinden en de emancipatie van haar eigen aangeslotenen te bevorderen. Wij willen met de rol en functie die Stichting Saada binnen de islamitische gemeenschap vervult een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. De vrijdagpreek wordt vertaald naar het Nederlands sinds een aantal jaren, zodat de moslims die de Arabische taal niet machtig zijn begrijpen wat er wordt gepredikt. Wij hebben Arabische lessen voor kinderen en vrouwen in aparte klassen. De huiswerkbegeleiding zal in de toekomst weer hervat worden.

Saada Moskee AmstelveenSaada Moskee Amstelveen

Wij zien dat er veel behoefte is naar kennis over de islam. Daarom organiseert Stichting Saada zolang er behoeft hier aan is na iedere avondgebed (al ‘maghreb ) een Arabischtalige lezing door de Imam. De Imam is een deskundige geleerde op het gebied van Islamitische wetenschappen.

Wij willen zo transparant mogelijk zijn voor onze bezoekers en mensen die zich willen inzetten voor een betere samenleving. Het is onze wens om de bewoners in de omgeving beter te leren kennen en hen te laten zien wie wij zijn. Met onze website willen wij online mensen bereiken en uitnodigen om een kijkje te nemen bij onze Stichting Saada. U bent welkom, kom langs of mail ons!

Klik hier om contact met ons op te nemen

Activiteiten

Stichting Saada verzorgt op dit moment een aantal standaard activiteiten:

Arabisch voor kinderen

Op de zaterdag en zondag wordt Arabisch geleerd aan drie groepen kinderen en krijgen zij lessen m.b.t. het fatsoen en omgangsnormen. Kinderen kunnen zich aanmelden bij het bestuur.

Huiswerkbegeleiding

De huiswerkbegeleiding is bedoeld voor jongeren die op de basisschool of middelbare school actief zijn en die voor bepaalde vakken of op bepaalde gebieden extra hulp kunnen gebruiken. Wij zijn op dit moment bezig met het werven van een docent die deze begeleiding op een kundige wijze kan verzorgen.

Arabischtalige lezingen door de Imam

Voor de bezoekers van de moskee wordt er bijna elke dag na het avondgebed zonsondergang (al ‘magreb) lezingen door de imam gegeven.

Vrouwen Werkgroep

De vrouwen komen iedere vrijdag en zondag bijeen om de Arabisch en Nederlandse taal te leren.